Stanadyne 42745 aditivum Stanadyne EN-CZ 0,25 L

Vyprodáno

Aditivuje 2 nádrže paliva (125 L nafty)

180,00 Kč

STANADYNE

 • Výkon dieselových motorů přímo souvisí s kvalitou používané nafty. Aby se zlepšila kvalita nafty, STANADYNE Corporation U.S.A., jako jediný výrobce naftových vstřikovacích zařízení a zároveň naftových aditiv navrhuje používat "FORMULI VÝKONU".
 • Formule výkonu, vyvinutá ve spolupráci profesionálních chemiků a automobilových techniků firmy STANADYNE, obsahuje nejen kovové polymery bez obsahu popela, ale též profituje z nejnovějšího výzkumu v oblasti biochemie.
 • Úspora ve spotřebě paliva docílená používáním Formule výkonu je předmětem testovacího programu a zprávy S.A.E. , přičemž v průmyslu jsou už mnohé složky velmi rozšířené a používané. Tyto testy, které se uskutečnily na elektrodynamické stolici a v plném provozu, demonstrovaly průměrnou spotřebu paliva zlepšenou o 5,7%. Kvůli velkému množství proměnných veličin v testech a též různé kvalitě použitých pohonných hmot, výsledky se budou v praxi lišit, a mohou být dokonce lepší než tty,, ktteré uvádííme zde.
 • Úsporu pohonných hmot jsme dosáhli použitím Formule výkonu, která upravila jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Ty hlavní jsou uvedené níže.
 • Zvýšení cetanového čísla
 • Formule výkonu zvyšuje cetanové číslo dieselového paliva o 2 až 5 bodů (v závislosti od charakteru nafty). Toto zlepšuje spalování, studené starty a snižuje spotřebu paliva.
 • Ochrana v zimě
 • Formule výkonu bojuje proti mrazu snižováním bodu tuhnutí paliva a tím zlepšuje start za studena.
 • Tento produkt, který neobsahuje žádné chemické činidlo, zlepšuje průtok dieselového paliva přes filtr. Formule výkonu neobsahuje žádný alkohol.
 • Ošetření vstřikovacích systémů působením Formule výkonu
 • Neustálý vývoj a zvyšování přesnosti zařízení na vstřikování paliva vedly k potřebě trvalého ošetření palivového systému.
 • Formule výkonu obsahuje částečky uhlovodíků na ošetření nerozpustných příměsí a navíc detergenty a čističe na řešení problémů se živicemi a fermeží. Toto vede k lepší atomizaci paliva ze vstřikovače a lepšímu promíšení paliva a vylepšení směsi v spalovací komoře. Výsledkem je lepší vznět paliva, což snižuje emise spalin.
 • Ošetření motoru
 • Formule výkonu obsahuje komponenty, které impregnují určité kovové části motoru, hlavně pak hrot trysky, písty, ventily a další plochy podléhajíce vysokým teplotám, a tak zabraňují usazování lepivých sedimentů.
 • Zlepšení mazání
 • Formule výkonu obsahuje látky zlepšující mazání - lubrikanty, které snižují míru tření mezi pohybujícími se součástmi, což snižuje jejich opotřebování a ve svém výsledku požadavky na údržbu. Formuli výkonu se zvláště se doporučuje přidávat do dieselového paliva s nízkou hladinou síry, tak, aby se významně zlepšily mazací schopnosti tohoto typu paliva.
 • Inhibice, ochrana proti korozi
 • Formule výkonu jako antioxidant, prostředek proti korozi a zároveň stabilizátor nafty zamezuje zhoršenému výkonu palivového systému způsobeného vodou a jinými nečistotami.
 • Jediné dieselové aditivum vyvinuté a vyráběné výrobcem vysokotlakých naftových vstřikovacích systémů
 • Hospodárnost:
 • - Snižuje spotřebu paliva a náklady na údržbu.
 • - Zlepšuje hladký chod motoru.
 • Inhibice:
 • - Stabilizuje dieselové palivo.
 • - Řeší problémy kondenzace vodních par v nádrži automobilů (zvláště na jaře a na podzim.)
 • - Zabraňuje rozvoji mikroorganizmů.
 • Údržba:
 • Zlepšuje mazání celého vstřikovacího systému.
 • Odstraňuje živice a vnesené nečistoty.
 • Ochrana v zimě (aditivum Polar):
 • Snižuje bod bodu tuhnutí paliva.
 • Zlepšuje schopnost studeného startu.
 • Poměr mezi kvalitou a cenou je důležitým faktorem, Formule výkonu vás přesvědčí.
 • Žádejte od svého distributora
.