PODMÍNKY PRO INSTALACI VSTŘIKOVAČŮ


PODMÍNKY PRO INSTALACI VSTŘIKOVAČŮ A ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO JEJICH SPRÁVNOU FUNKCI

!!! Nový kód vstřikovače, který musíte zadat do řídící jednotky naleznete v přiloženém protokolu v kolonce NOVÁ KLASIFIKAČNÍ DATA (protokol za stanice SABRE) nebo NEW CODE (protokol za stanice CODITEC !!!

Po příjmu vstřikovačů do výměny na motoru je zapotřebí:

Souvisí s: instalační instrukce pro čerpadla, raily (vysokotlaké zásobníky) a vstřikovače nafty.

Souvisí s: reklamační procedura, prověření podmínek, ve kterých fungovaly vyměněné vstřikovače, čerpadla, raily (vysokotlaké zásobníky nafty).

(materiály společnosti DIESELCONTOL s.r.o., vycházející z předpisů firem Delphi, Denso, Continental, Bosch)

1 - mít motor omytý netlakovou vodou, abychom se zbavili nečistot, které by mohly napadat do otevřeného vstřikovacího systému

2 - před výměnou je třeba mít nečistoty odsáté nebo jinak odstraněné a montážní otvory/závity je třeba mít zazátkované

3 - před výměnou je třeba odstranit problém, který vedl k poničení původních vstřikovačů (vždycky je nějaká příčina závady, nelze pouze vyměnit vstřikovače a "jet dál".)

4 - před výměnou je třeba mít čerpadlo vyčištěné a případně i opravené ve smluvním odborném diesel centru (doporučujeme vyměnit regulační ventil na čerpadle)

5 - před výměnou je také třeba mít vyčištěný, případně i opravený vysokotlaký zásobník (ve smluvním odborném diesel centru)

6 - před výměnou je také třeba mít vyčištěnou nádrž a palivové vedení - z nádrže do filtru, z filtru do čerpadla, z čerpadla do vysokotlakého zásobníku, z vysokotlakého zásobníku ke všem vstřikovačům

7 - před výměnou je také třeba mít vyměněný filtr - povolený je pouze filtr kvality OEM, ostatní filtry používáte s rizikem nepřipuštění reklamovaných dílů do reklamačního řízení.

8 - před výměnou je také třeba mít vyčištěnou nebo vyměněnou palivovou nádrž. Zbytky na dně nádrže jsou vysoce nebezpečné pro vstřikovací systém, nestačí pouze vypustit naftu a napustit novou.

9 - Vždy je nutností před montáží vstřikovače do palivového systému zajistit dokonalý elektrický kontakt vstřikovače např. novou elektrickou koncovkou jak jest uvedeno v podmínkách VDO CONTINENTAL pro odbornou montáž. Při nedodržení této podmínky a nedokonalého kontaktu, dojde hlavně u piezoelektrických vstřikovačů k vyzkratování piezoelektrického ovládání vstřikovače.

Pokud máte hotovo výše uvedené, můžete se opatrně pustit do výměny vstřikovačů. Se vstřikovači zacházejte s respektem, nejsou to žádné matice, hodnota vstřikovačů je velmi vysoká a jakékoli opomenutí při výměně vstřikovačů a dalších dílů vstřikovacích systémů může skončit nepříjemnými vícenáklady.

Při výměně vstřikovačů nechytejte vstřikovač za jeho části s úmyslem usnadnit si opravu.

Po výměně vstřikovačů je potřeba použít diagnostický nástroj, kterým přizpůsobíte vstřikovače (a často také čerpadlo) s řídící jednotkou a motorem.

Po dokončené výměně a úspěšném přizpůsobení ponechte motoru nějaký čas a nájezd kilometrů k dynamickému načtení parametrů do ŘJ a její palivové mapy. Obvykle to bývá cca 20 ale i více kilometrů.

Dynamické načtení neprobíhá na volnoběh, nejlepší je lehká zátěž motoru.