Problematika vstřikovačů             

Kvalita paliva na prvním místě


Dnešní motory a jejich moderní vstřikovací systémy Common Rail jsou vyráběny s velmi vysokou přesností a minimálními tolerancemi. Správné dávkování paliva je tak zajištěno seřízením vstřikovačů s přesností několika 0,001mm. Není proto divu, že mnoho závad těchto systémů je následně způsobeno velkým opotřebením způsobeným nadměrnou nečistotou paliva.

 Je proto dobré znát kvalitu (čistotu) nafty, vyhnete se tak nákladným opravám a v případě opravy vstřikovacího systému následným reklamacím v důsledku neodstranění prvotních příčin problému. 

Opotřebení vstřikovačů


Nekvalitní rozprašování paliva

   Nekvalitní rozprašování paliva bývá nejčastěji způsobeno tryskou, která vykazuje určité vady, ale také se může jednat o znečištění, které již nejde odstranit. S tím pak zajisté souvisí nepravidelný tvar paprsku, což zapříčiňuje v některých pasážích špatné dávkování nafty a kyslíku. Toto se většinou projevuje zvýšeným vylučováním zplodin a vyšší kouřivostí. Rovněž se může stát ta nepříjemnost, že dojde k přehřívání, v horším případě i poškození pístu. Příčinami špatného rozprašování palivové směsi pak jsou nejen kouřivost, ale také slabší výkon, vyšší spotřeba a nepříjemná hlučnost motoru.

Zpoždění vstřikovače


Vstřikovače mohou začít pomaleji reagovat na pokyny řídící elektronické jednotky, což způsobuje nárůst tření uvnitř motorových součástí. Ve výsledku pak vstřikovače dávkují palivo ne právě nejpřesněji. V tomto případě se dostaví výkyvy ve volnoběhu, kolísání tahu, zvýšená hlučnost vozu a podstatně vyšší spotřeba

Opotřebený ventil

Součástí vstřikovače je ventil, který řídí dávky paliva a pokud se opotřebuje, dostaví se nadměrný přepad. Pakliže ventil dokonale netěsní, dostává se do přepadu většinou více nafty, než je zdrávo. Pokud už čerpadlo nestíhá tvořit požadovaný tlak, což je způsobeno právě vyšším přepadem, dostane se motor do omezeného režimu, při kterém se podstatně snižuje výkon.
K tomuto dochází zpravidla v takových situacích, kdy potřebujete akutně zvýšit výkon, například při náročném předjíždění nákladních vozů. Může se tedy jednat o situaci, která je krajně nebezpečná a můžete si být jisti, že se bude opakovat častěji a častěji.

Vstřikovače vs čerpadlo


   Mezi poškození vstřikovačů bezesporu patří také kovový otěr pocházející z vysokotlakého čerpadla. Vysokotlaké čerpadlo v důsledku svého již pokročilého stavu opotřebení začne časem pouštět tzv. kovový otěr. Jedná se o mikroskopické částice kovu, které putují přímo do railové lišty a vstřikovačů, kde napáchají ty největší škody na vstřikovačích. 

   Aby toho nebylo málo, přepadem čerpadla i vstřikovačů putují zpět do nádrže, odkud jsou poté následně opět nasávány k vysokotlakému čerpadlu a takto kolují celou palivovou soustavou do úplného zastavení motoru. V těchto případech je samozřejmě nutné vyměnit čerpadlo a vstřikovače za nové nebo repasované ale nejdůležitějším před touto výměnou je kompletní vyčištění celé palivové soustavy od těchto mikročástic. 

Pouze nový filtr v žádném případě neochrání Vaše nové vstřikovače a čerpadlo před další zkázou!!! 

90% poruch vstřikovačů Common Rail, je způsobeno ucpáním nebo přidřením mechanizmů vstřikovače, které jsou velice citlivé na jakékoliv nečistoty v palivu!

ODKUD SE BEROU?

    Každou jízdou vozidla se palivo ohřívá a tak po pár kilometrech máte uvnitř nádrže poměrně teplo a pokud je venku chladněji nebo v zimě kolem nuly nebo i pod nulou, začíná se po stranách nádrže tvořit kondenzát (voda) v důsledku čehož začne docházet ke korozi veškerých kovových částí (korozi podléhajících) v palivové soustavě. Jedná se nejčastěji o hlavy čerpadel, railové lišty ale i samotné vstřikovače

Tyto nečistoty se nacházejí v CELÉM palivovém systému vašeho vozidla neboť čerpadlo i vstřikovače mají zpětné vedení zpět do nádrže a pokud do těchto podmínek namontujete ať už nové nebo repasované vstřikovače, po ujetí několika málo kilometrů můžete vstřikovače měnit znovu.  

OPATŘENÍ ?

    Před montáží nových vstřikovačů KOMPLETNĚ vyčistit celé palivové vedení, vypustit staré palivo a nahradit ho novým, důkladně vyčistit nádrž, railovou lištu, vysokotlaké přípojky a nechat zkontrolovat vysokotlaké čerpadlo. Snažit se vždy tankovat do plna a používat aditiva, obsahující složky proti korozi a vlhkosti!

U nás při testování těchto vstřikovačů vidíme, zda tyto nečistoty vstřikovač opouštějí a VŽDY Vás na tuto skutečnost rádi upozorníme. Doufáme, že tyto informace budou pro Vás do budoucna přínosem a přejeme mnoho šťastných kilometrů bez závad a hlavně bez nehod!